Njih dvije

Stigla sam. Uzviknula sam zadihana ulazeći u autobus pun ljudi koji je kretao za Ljubljanu. Ili je barem trebao krenuti 15 minuta ranije. Tog sam jutra precijenila vlastite sposobnosti brzog spremanja, šetnja psa i pakiranja uz dodatak javnog prijevoza koji je sve samo ne redovan. 30 ljudi sjedilo je na […]

Bol

Cvrčci i flasan zvuk sirene STIGAO JE BROD NA OTOK Bijela mačka pomakla se bliže zidu, u hlad. Prošlo je podne pa je sunce udarilo na škure. Zvuk motora i miris frigane ribe… Iz mjesta se čuju smijeh i ljudi Ljudi koji čaše odlažu na stol Čaše pune hladnog vina.

Piscu

Ostavi ovu misao bez kraja jer ni početak smisleni nema tražeć u svemu smisao samo  izgubit ćeš zanos koji te tjerao amo  Koliko je teško napisati kraj? Teže od početka, u to sam sigurna Ne petljaj, ne piši, ne briši ionako to nitko čitati neće, a još da netko razumije […]

Fajrunt

Po prašnjavim kulisama sada već zastarjelog kazališta padao je mrak Svežanj mokrih krpa stoji sa strane jer je netko odustao od čišćenja Posljednji reflektor gasi se s prvim zvucima noćnog tramvaja, škripanja Prigušio se pokušaj bilo kakvog glasnog zvuka, kao da noć stvara vakum Možda samo koraci i moje teško […]