Fajrunt

Po prašnjavim kulisama sada već zastarjelog kazališta padao je mrak Svežanj mokrih krpa stoji sa strane jer je netko odustao od čišćenja Posljednji reflektor gasi se s prvim zvucima noćnog tramvaja, škripanja Prigušio se pokušaj bilo kakvog glasnog zvuka, kao da noć stvara vakum Možda samo koraci i moje teško […]